Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging
Het kan voorkomen, dat u tijdelijk verzorgd moet worden door een ziekte, beperking, door een operatie, of doordat u ouderdomsklachten heeft. Dan kunnen algemene dagelijkse verzorgingstaken soms heel zwaar zijn. Hierbij kunt u door onze verzorgende medewerkers worden geholpen. Onder persoonlijke verzorging wordt alles verstaan wat tot de lichamelijke verzorging hoort. Hierbij kunt u aan het volgende denken:
• Het wassen, tanden poetsen, aankleden, haren kammen en scheren
• Wonden verzorgen
• In en uit bed helpen of hierbij ondersteunen
• Hulp bieden bij het gebruiken van hulpmiddelen
• Hulp bieden bij het eten en drinken
• Stoma- en Incontinentie verzorging en ondersteuning
• Klaarzetten van medicijnen
• Aanbrengen van steunkousen
• Hulp bieden bij de toiletgang
Daarnaast behoort het stimuleren om bepaalde activiteiten aan te leren tot een van de belangrijke taken van onze verzorgende. Optimum zorg beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, die u bij uw persoonlijke verzorging kunnen ondersteunen.

Graag herschrijven met maximaal 300 woorden