Zoek
Sluit dit zoekvak.

Onze werkwijze

De cliënt en zijn netwerk staan bij Optimum Zorg centraal. We werken samen met partijen die dicht bij de cliënt staan, zoals familie of vrienden, mantelzorgers, huisartsen of welzijnsorganisaties. Daarnaast kunnen andere cliënten deel uitmaken van dit netwerk. Want bij onze dagbestedingsactiviteiten helpen en stimuleren cliënten ook elkaar.
Onder het motto ‘Samen doen we het beter’ vormen we met elkaar een netwerk rondom elke cliënt. Zo kunnen we op elk moment en in elke levensfase passende hulp bieden.

Zorgplan

Samen met de cliënt en – als de cliënt dat wil – met de betrokkene(n) stellen we een zorgplan op waarin (herstel)doelen worden beschreven. De doelen zijn gericht op het versterken of behouden van de mate van zelfredzaamheid en zelfregie in het dagelijks leven. Met de begeleider(s) en het netwerk werken cliënten thuis en/of op de dagbesteding aan deze doelen.

Accent op dagbesteding

Meestal nemen onze cliënten deel aan de dagbesteding (groepsbegeleiding), die de basis vormt van ons zorgaanbod. Daarnaast krijgen ze soms ter aanvulling een aantal uren individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp. Door deze werkwijze kunnen veel cliënten volgens Optimum Zorg het beste uit zichzelf halen.

Zorg op maat

Dagbesteding- waar nodig aangevuld met individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp – vormt het uitgangspunt binnen ons zorgaanbod. Maar iedere cliënt is weer anders. En daar houden we rekening mee. Het zorgaanbod is per cliënt dan ook verschillend. Zo is het mogelijk dat iemand wel deelneemt aan de dagbesteding maar geen individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp krijgt. Andersom kan het ook. In het zorgplan staat welke zorg een cliënt precies krijgt en hoe we samen aan de doelen gaan werken.

Aandacht voor diverse culturele achtergronden

Bij Optimum Zorg is er oog en aandacht voor cliënten van diverse culturele achtergronden. Net zoals het merendeel van de cliënten hebben de meeste begeleiders van Optimum Zorg een migratieachtergrond. Behalve goed opgeleid en wegwijs in de Nederlandse samenleving, zijn ze van huis uit vertrouwd met een andere taal en cultuur. Tot nu toe hebben de meeste cliënten een Turkse achtergrond. Dat geldt ook voor het huidige team van zorgprofessionals.

Culturele diversiteit is ook terug te vinden in de inrichting en de activiteiten van de dagbesteding. In het interieur is een mix van westerse en oosterse sfeerelementen te zien. En – zoals dat in veel (niet-Westerse) culturen thuis gebruikelijk is – staat de keuken en de tuin centraal bij de dagelijkse activiteiten. Ook is er veel aandacht voor handvaardigheid, spel en ambachtelijke activiteiten, die aansluiten bij de culturen van onze cliënten.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming course. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue