Search
Close this search box.

Voor wie

Optimum Zorg is er voor mensen vanaf 18 jaar die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben bij onder meer:

 • Het structureren van de dag;
 • Het (zinvol) invullen van de dag;
 • Sociale contacten;
 • Relatie en opvoeding;
 • Gedrag;
 • Wonen;
 • Gezondheid (lichamelijk of geestelijk);
 • Dagelijkse activiteiten (zoals: jezelf verplaatsen, persoonlijke verzorging, omgaan met apparatuur, het regelen van praktische zaken);
 • De financiën en de administratie;
 • Organiseren van het huishouden;
 • Omgaan met culturele verschillen;
 • Communicatie;
 • Aansluiting bij voorzieningen in de buurt;
 • Het leven tussen twee culturen;
 • Integratie en participatie;
 • Werk en opleiding.

Wij bieden hulp aan mensen die belemmeringen ondervinden bij het functioneren in het dagelijks leven en/of aan mensen die een of meerdere van de volgende beperkingen hebben:

 • Een licht verstandelijke beperking;
 • Een somatische beperking;
 • Een licht lichamelijke beperking;
 • Een psychogeriatrische aandoening of beperking;
 • Een psychische/psychiatrische beperking;
 • Psychische beperking / psychiatrische problematiek in combinatie met (een van de) bovengenoemde beperkingen.

Optimum Zorg geeft ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun taal, cultuur of religie. We hebben extra expertise in huis voor het ondersteunen van mensen met een migratieachtergrond. Een groot aantal cliënten (en medewerkers) heeft een Turkse achtergrond. Maar ook cliënten met een Nederlandse of andere achtergrond kom je tegen bij Optimum Zorg.

Doelgroep Optimum Zorg:

 • Volwassenen (18 jaar en ouder);
 • Mensen met verschillende culturele achtergronden;
 • Ondersteuning nodig voor kortere of langere tijd;
 • Belemmeringen bij het functioneren in het dagelijks leven;
 • Een licht verstandelijke, licht lichamelijke of psychische beperking;
 • Een psychogeriatrische beperking;
 • Een combinatie van een van de bovengenoemde beperkingen.
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming course. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue