Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verwijzer

Voor Optimum Zorg speelt u als verwijzer een belangrijke rol. U maakt de afweging of een traject bij Optimum Zorg voor iemand een meerwaarde heeft. Wanneer u constateert dat een cliënt gebaat is bij cultuur sensitieve dagbesteding en/of begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke hulp, dan bent u bij Optimum Zorg aan het juiste adres.

Advies en consultatie

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor vragen of advies. Raadpleeg de contactpagina voor onze contactgegevens of stuur direct een bericht.

Voordelen van onze werkwijze

Met individuele begeleiding helpen we je met:

  • Cultuur sensitieve dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp voor volwassenen (18 +).
  • Kleurrijke en laagdrempelige organisatie
  • Kleinschalig, flexibel, korte lijnen
  • Accent op dagbesteding, waar nodig aangevuld met een beperkt aantal uur individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp
  • Optimum Zorg stemt af met betrokkenen inclusief zorgkantoor, sociaal wijkteam of buurtteam.
  • Ruim opgezette dagbesteding (>2000 m2) met een grote variatie aan activiteiten binnen en buiten: handvaardigheid, houtbewerking, spel, sport, dieren verzorgen, tuinieren en koken.
  • Meerdere groepen van maximaal zes deelnemers per groep
  • Contract met zorgkantoor Nijmegen VGZ voor het bieden van Wlz-zorg in natura
  • Onderaannemer van TVN voor het bieden van Wmo-zorg in natura
  • Zowel zorg in natura als zorg op basis van Pgb.

Opdrachtgevers

Optimum Zorg biedt ondersteuning in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wij zijn gecontracteerd voor het leveren van Wlz-zorg (dagbesteding / groepsbegeleiding, individuele begeleiding, huishoudelijke hulp) in opdracht van het VGZ-zorgkantoor Nijmegen en het VGZ-zorgkantoor regio noord oost – Brabant.

Ook bieden we in de regio Nijmegen Wmo-begeleiding, -dagbesteding en huishoudelijke hulp. Dit doen we als onderaannemer van TVN Zorgt.

Al onze diensten zijn zowel beschikbaar op basis van Zorg in natura (Zin) als op basis van een Persoonsgebonden Budget (Pgb).

Overzicht regio's

Berg en Dal
Beuningen
Mook en Middelaar
Heumen
Druten
Nijmegen
Wijchen
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming course. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue