Verwijzer

Voor Optimum Zorg speelt u als verwijzer een belangrijke rol. U maakt de afweging of een traject bij Optimum Zorg voor iemand een meerwaarde heeft. Wanneer u constateert dat een cliënt gebaat is bij cultuur sensitieve dagbesteding en/of begeleiding, al dan niet in combinatie met huishoudelijke hulp, dan bent u bij Optimum Zorg aan het juiste adres.

Voordelen van onze werkwijze:

  • Cultuur sensitieve dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke hulp voor volwassenen (18 +).
  • Kleurrijke en laagdrempelige organisatie
  • Kleinschalig, flexibel, korte lijnen
  • Accent op dagbesteding, waar nodig aangevuld met een beperkt aantal uur individuele begeleiding en/of huishoudelijke hulp
  • Ruim opgezette dagbesteding (>2000 m2) met een grote variatie aan activiteiten binnen en buiten: handvaardigheid, houtbewerking, spel, sport, dieren verzorgen, tuinieren en koken.
  • Maximaal … deelnemers per groep
  • Optimum Zorg stemt af met betrokkenen inclusief zorgkantoor, sociaal wijkteam of buurtteam.
  • Contract met zorgkantoor Nijmegen VGZ voor het bieden van Wlz-zorg in natura
  • Onderaannemer van TVN voor het bieden van Wmo-zorg in natura
  • Zowel zorg in natura als zorg op basis van Pgb.

Advies en consultatie

Wij zijn 24/7 bereikbaar voor vragen of advies. Raadpleeg de contactpagina voor onze contactgegevens of stuur direct een bericht.

Naast de evaluaties hebben wij diverse processen ingericht die helpen om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Hierbij kunt u denken aan processen zoals:
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming course. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue