Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Optimum Zorg is een kleinschalige, toegankelijke en kleurrijke zorginstelling. We zijn gespecialiseerd in het bieden van cultuur sensitieve dagbesteding en begeleiding aan volwassenen en jeugdigen. Ook huishoudelijke hulp maakt onderdeel uit van ons aanbod.

Ons werkgebied is het rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Land van Cuijk.

Optimum Zorg in een notendop

Wij bieden hoogwaardige, betaalbare, flexibele zorg met focus op dagbesteding, individuele begeleiding en huishoudelijke hulp (indien nodig in combinatie) voor optimale stabilisatie en ontwikkeling.

Ons streven
Optimum Zorg ondersteunt mensen met focus op eigen regie en kracht, in harmonie met hun omgeving. We bevorderen persoonlijk functioneren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. Onze benadering richt zich op wat mensen nog wel kunnen, niet op beperkingen.
Wat doen we om dit te bereiken?

Optimum Zorg bevordert persoonlijke kracht, respecteert eigenheid en streeft naar gezondheids- en welzijnsverbetering. Onze aanpak is persoonlijk, kleinschalig, beschikbaar en flexibel. We streven ernaar dat cliënten regie behouden door hun kracht te versterken en weerbaarheid te vergroten.

Onze missie

Wij zetten ons in voor het bieden van professionele en betrouwbare zorg.

Ons doel is een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdaging om ook in de toekomst hoogwaardige, empathische en zorgvuldige diensten te verlenen, waarbij we luisteren naar de behoeften van onze cliënten.

Tegelijkertijd streven wij ernaar om zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Onze visie

Bij Optimum Zorg staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen leiden, een doel hebben in het leven, invloed hebben op het eigen leven en op de omgeving, een gevoel van eigenwaarde hebben.

We hebben vier belangrijke kernwaarden die de pijlers vormen van onze zorg:

Optimum Zorg streeft ernaar om een inclusieve zorginstelling te zijn, die cliënten en medewerkers, ongeacht hun (culturele) achtergrond of levensovertuiging, in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich te ontplooien. Met een kleurrijk zorgaanbod en een cultuursensitieve werkwijze geven wij handen en voeten aan diversiteit. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt. Optimum Zorg wil in de toekomst nog meer het accent gaan leggen op diversiteit, zodat er een mix kan ontstaan van cliënten en zorgprofessionals met een migratie- en een Nederlandse achtergrond.
Onder het motto ‘Samen doen we het beter’ leggen we in onze zorg het accent op verbinding en samenwerking. Door te luisteren naar en samen te werken met iedereen die bij de zorg betrokken is, verbinden we cliënten, verwanten, zorgverleners en ketenpartners. En – last but not least – we willen ook cliënten onderling met elkaar verbinden. Want als geen ander kunnen zij elkaar helpen, steunen en stimuleren. Door de verbinding en samenwerking te zoeken met alle betrokkenen, kunnen we de best mogelijke zorg (blijven) bieden.
Met openheid, integriteit en duidelijkheid geven we invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Dit is zichtbaar in ons handelen: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.
Onze medewerkers gaan elke dag vol toewijding aan de slag om de best mogelijke zorg te bieden. Hun betrokkenheid is wat hen drijft. En dat is wat Optimum Zorg succesvol maakt.

Achtergrond

In 2019 bundelden twee ervaren zorgprofessionals hun krachten om Optimum Zorg te creëren. Met een rijke achtergrond in het ondersteunen van cliënten met een (licht verstandelijke) beperking en een migratieachtergrond, besloten ze een divers en inclusief zorgaanbod te realiseren. Na het starten met individuele begeleiding groeide het idee snel om een veelzijdige dagbesteding te creëren. Hun doel was om een kleurrijke en gastvrije omgeving te bieden waar een diverse groep cliënten zich thuis zou voelen en optimaal kon ontwikkelen. Zij signaleerden dat hier behoefte aan was en voelden zich geroepen om in deze behoefte te voorzien.

Medewerkers

De begeleiders van Optimum Zorg vormen samen een hecht, kleurrijk team van ervaringsdeskundige, goed opgeleide zorgprofessionals. Zij werken cultuursensitief en kunnen goed aansluiten bij de belevingswereld van cliënten met een migratieachtergrond.

Onze medewerkers zijn zowel mbo als hbo opgeleid. Wij hebben ook medewerkers die skj geregistreerd zijn. Met ons team kunnen wij zorg aanbieden in de volgende talen Nederlands, Turks, Engels, Marokkaans, Arabisch en Farsi (Perzisch).

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming course. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue